“ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” อวดโฉมสายตาชาวโลกกว่า 100 ประเทศ

นิสิตและอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมกษตร มก. ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดในงาน

มหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” อวดโฉมสายตาชาวโลกกว่า 100 ประเทศ