𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐥𝐮𝐦 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐃 𝐎 𝐍 𝐀 𝐓 𝐈 𝐎 𝐍

ตามที่ สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอก. มก.) และ สถาบันเพลิน ร่วมกับ รายการล่องสราญ จานสง่า

🏡👨‍👩‍👧‍👦 ได้ร่วมกันเปิดรับบริจาคเงินไปมอบให้ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

🍚🍼🥚 เพื่อนำไปซื้อข้าวสาร นม ไข่ ปลากระป๋อง มอบให้ครอบครัวเปราะบางกว่า ๔๐๐ ครอบครัว ที่มีเด็กอันได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากโควิค ๓ ระลอก

📆 โดยได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๒ สัปดาห์นั้น มียอดเงินบริจาคจาก ๒ แหล่ง ดังนี้

1️⃣ ยอดเงินบริจาคจากสมาชิกสถาบันเพลินและสมาชิกรายการล่องสราญฯ รวมทั้งผู้มีจิตเมตตาท่านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๑๗,๘๑๐ บาท

2️⃣ ยอดเงินบริจาคจากสมาชิก สอก. มก. รวมทั้งสิ้น ๓๒๐,๓๗๐ บาท

💖💰 รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น ๕๓๘,๕๑๐ บาท 💰💖

ทางคณะกรรมการ นำโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพลินและผู้ดำเนินรายการล่องสราญ จานสง่า, นางพรทิพย์ เดชเกรียงไกรกุล นายกสมาคม สอก. มก., รศ.ดร.สมจิต สุรพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคม สอก. มก. ทำพิธีมอบเงินพร้อมสิ่งของ อาทิ เส้นหมี่ปรุงรส ๑,๒๐๐ ซอง จาก บ.เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จก. ให้แก่ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ ณ สํานักงานเสือใหญ่ ซอยรัชดาภิเษก ๓๖

โดยมี รศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

ก้อนเงินเกินครึ่งล้านก้อนนี้ จะไปดับเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยที่กำลังหิวข้าว

การสร้างกุศลครั้งนี้ คือการต่อชีวิตให้กับเพื่อนร่วมชาติ ขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณแทนครอบครัวเด็กน้อยผู้หิวโหย มา ณ โอกาสนี้

🌟💫 ขอให้การสร้างกองบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ชีวิตท่านมีแต่สิ่งสวยงามและเป็นสิริมงคลตลอดไป 🌈✨☀️