สอก. ขออาสาเป็นหน่วยงานกลางในการระดมทุนเพื่อรวบรวมให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ จัดทำ “ถุงยังชีพ” มอบแก่เด็กกลุ่มเปราะบาง 400 ครอบครัว

สวัสดีครับพี่น้องชาว สอก. ที่รัก

ในขณะที่เราตื่นมาเช้านี้…มีความมั่นใจว่าจะมีอาหารกินอิ่มท้องแน่นอน

แต่ครอบครัวที่พ่อแม่ตกงานมานานแรม 2 ปี ในเขตชุมชนแออัด ตื่นเช้ามาไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อ ณ วันนี้มีเสียงเด็กร้องไห้ด้วยความหิวโหยดังก้องชุมชน

ขอขอบพระคุณ ชาว สอก. ที่จะร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อดับเสียงร้องไห้อันเกิดจากความหิว

การบริจาคครั้งนี้ คือการประทังชีวิตของเพื่อนร่วมชาติ เมื่อยามวิกฤตโควิด

ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็กน้อยผู้คอยความหวังจากทุกท่านด้วยนะครับ

สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณากรอกแบบฟอร์มตามนี้ครับ

https://forms.gle/5KfAokfiFmZwxAxf6