สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19 โดยมอบเงินบริจาคแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์นมแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.