ขอเชิญนิสิตเก่า อก. ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ด่วน !” ภายในวันที่ 4 มิ.ย.2564 เวลา 12.00 น.

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนิสิตเก่า อก. ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ Covid-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุณากรอกข้อมูลตามตารางที่แนบมา เพื่อทางสมาคมฯ รวบรวมส่งรายชื่อให้ส.มก. ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

เพื่อรีบดำเนินการส่งต่อรายชื่อให้ ส.มก. เพื่อพิจารณาจัดคิวให้เป็นกลุ่ม โดยด่วนตามลำดับ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ เน้นฉีดวัคซีนแบบกลุ่มคละกันไปหลายหน่วยงานในแต่ละวัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

***ให้สิทธิ์เฉพาะนิสิตเก่า มก. นะคะ ส่วนครอบครัว อยู่ในกลุ่ม ปชช. ทั่วไปค่ะ ถ้ามีข้อมูลการลงทะเบียนกลุ่ม ปชช. จะรีบแจ้งให้ทราบ ขอบคุณค่ะ
*** หากลงทะเบียนผ่านหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ***

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ กษิร์วรรณ(ษิ) โทร.094 426 536

https://forms.gle/ku2Uagcfjmg4KMzz7